Panchayat Staff

Mr. Satish Gauns

V.P. Secretary


Mr. Suharsh Bhartu

Talathi


Mr. Sushant S. Padnekar

Clerk


Mrs. Vatsala M Naik

Typist


Miss. Yadita A. Nagvekar

Clerk


Mr. Shailesh Llingudkar

Peon


Miss. Senita Ive Dias

Clerk


Mr. Babi N Govekar

Peon